IdealogiaYksilöllisyys:

Jokainen ihminen on oma yksilönsä. Paneudumme toiminnassamme jokaisen sijoitettavan asiakkaan kohdalla yksilöllisyyteen. Kehitämme asiakaslähtöistä työ ja toimintatapaamme jokaisen yksilön kohdalla.

Perhekeskeisyys:

Perhekeskeisyys on yksikössämme tärkeä toimintamuoto. Perhekoti toimivana perheenä ja korostaen muuta perhetyötä laaja-alaisesti työssämme.

Yhteisöllisyys:

Integraatio alkaa kodista, koulusta ja sosiaalisesta vapaa-ajasta. Painotamme näitä toiminnassamme. Asenteet, valmiudet, taidot ja tiedot kulkevat punaisena lankana toiminnassamme mukana.

Toiminnallisuus:

Keskeisempiä tekijöitämme on toiminnallisuus. Pyrimme toiminnassamme tiiviiseen ja tavoitteelliseen toimintaan arjessa joka eheyttää kokemuksen vuorovaikutuksen kautta.

Kodissamme hoidetaan ja kasvatetaan vanhemmuuden keinoin, joka tarkoittaa turvallisia kasvuolosuhteita ja aikuisen läsnäoloa. Pienen yksikön yksilöllisyyden huomioonottamista, aktiivista ja tavoitteellista toimintaa lapsen keskeisten elämänalueiden tukemisessa.

Perhe ja sosiaalisuus- turvallinen vanhemmuus ja aikuisen läsnäolo kasvatuksen lähtökohtina.
Aktiivinen ja tavoitteellinen toiminta- Koulun, harrastustoiminnan ja työkasvatuksen kautta tapahtuva eheytyminen ja omien vahvuuksien löytyminen.

Humanistinen ihmiskäsitys:

Ihminen nähdään itseisarvona ja päämääränä. Tekemisen, kasvatuksen- hoidon taustalla on humanistinen arvomaailma.

Perhekoti Räty Ky, Konttimäentie 3, 71200 TUUSNIEMI, Puh. 050-4661634 Mobiili